GİZLİLİK POLİTİKASI

basitotel.com sitesinin (Bundan böyle WEBSİTESİ şeklinde anılacaktır) tüm hak ve kullanım yetkisi SAAS OTEL YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ (Bundan böyle “ SaaS ” şeklinde anılacaktır) ‘ne aittir. İşbu Gizlilik Politikasının kapsamı, SaaS’ ın sahibi olduğu ve SaaS tarafından yönetilmekte olan basitotel.com alan adlı websitesi ve ileride SaaS bünyesine eklenecek sair platformların yer aldığı sistemi içermektedir. SaaS, işbu Gizlilik Politikası ile tüm kullanıcılarına basitotel.com websitesi içerisindeki yazılımda toplanan kişisel bilgilerin kullanımı hakkında bilgilendirmektedir.

Yazılım kullanıcıları/üyeleri tarafından aşağıdaki gizlilik prensiplerine ve/veya yasal mevzuata aykırı olarak kullandığını tespit etmesi halinde veya yetkili mercilerce bu konuda bir tespit veya inceleme talebi gelmesi halinde, SaaS kullanıcının ve kullanıcı tarafından tutulan diğer ilgililerin talep edilen bilgilerini yetkili mercilere bildirmek hakkına sahiptir. Ancak, söz konusu bildirim hakkı, SaaS’ ın anılan bilgileri sisteminde tutmakla sınırlı olduğu süre ile sınırlıdır. Ayrıca, benzer bir durumda SaaS taraflar arasında kararlaştırılmış veya kararlaştırılacak gizlilik prensiplerinden de bir takım tedbirleri alma hakkına da sahiptir.

SaaS, paylaşılan kişisel bilgilerin gizliliği ve bilgilerin güvenliği ile ilgili kullanıcıların veya üyelerin kaygılarını saygıyla karşılamakla bu konuya önem vermektedir. Bu nedenle “Gizlilik Politikası” kullanıcıların/ üyelerin gizliliğini korumak ve bilgi temininde güvenli bir deneyim sağlamak için tasarlamış olup, kullanıcıların/ üyelerin onayı olmadan kişisel bilgileri kullanılmayacak, kişisel bilgilerin kullanılmasında, tamamen uluslararası alanda kabul edilen mahremiyet koruma standartlarına uyulacak ve kullanıcıların vermiş olduğu bilgilerin güvenliğini sağlamaya yönelik olarak gelişen teknolojiye uygun teknik önlemlerle desteklenecektir. Ancak internet üzerinden iletilen kişisel bilgilerin gizliliği konusunda mutlak bir garanti verilmesinin söz konusu olmaması sebebiyle internet üzerinde kişisel bilgilerini iletilirken kullanıcılara mümkün olan en üst düzey tedbir almalarını tavsiye etmekteyiz.

İşbu Gizlilik Politikası’nda kullanılan “Kişisel Bilgiler” terimi bireysel ve kurumsal kullanıcıları tanımlayabilecek isim-soyisim, telefon, adres, e-posta adresleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kredi kartı bilgileri, kimlik bilgileri gibi bilgileri ifade etmektedir. Kullanıcıların veya üyelerin SaaS’ a ait hotelier101.com ya da işletilen diğer online platformlar üzerinden elektronik ortamdan ilettiği kişisel bilgileri aşağıdaki amaçlar için kullanacaktır. SaaS, kişisel bilgileri hiçbir durumda öngörülen amacın dışında kullanmayacak, üçüncü kişilere açıklamayacak, paylaşmayacak, satmayacak veya kullandırmayacaktır.

 • Elektronik posta ile bildirimde bulunmak,
 • Sorularınızı cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak,
 • Yeni hizmetler hakkında bilgi vermek,
 • WEBSİTESİ üzerinden veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak,
 • Gerektiğinde kullanıcı ile temas kurmak ve Online destek hizmeti vermek, Kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmelerde bulunmak.

Bireysel ve kurumsal kullanıcılar tarafından paylaşılan kişiler bilgilerin hiçbir durumda bu metinde veya taraflar arasındaki diğer anlaşma koşullarında öngörülen amaçlar ve hizmetler dışında kullanılmayacaktır. Kullanıcı, SaaS tarafından iletilen elektronik iletileri onaylamıyor ise “Üyelikten Ayrıl” linkini tıklayıp veya info@basitotel.com mail adresine bu isteğini belirten ileti göndererek listeden çıkmaları gerekmektedir. SaaS, anılan link veya e-mail aracılığıyla gönderim listesinden çıkışlarını sağlayacaktır. Bu linkten ayrı olarak işbu ticari elektronik iletilerin herhangi bir zamanda da alımına son vermek istenmesi halinde kullanıcılar/üyeler WEBSİTESİ içinde yer alan iletişim bilgileri aracılığı ile SaaS ile iletişime geçerek taleplerini iletebilirler.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve WEBSİTESİ üzerinde veya yazılımda çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, SaaS, gerektiğinde Kullanıcının IP adresini tespit edebilecek ve bunu kullanabilecektir. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

SaaS, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi amacıyla işbu gizlilik politikası ile belirlenen istisnalar dışında gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

SaaS, kullanıcılar ve kullanıcıların WEBSİTESİ kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) vasıtadıyla elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir web sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Çerez, bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, web sitesini kaç kişinin kullandığını, hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar/üyeler için özel tasarlanmış sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Çerezler, ana bellekten veya e-postasından veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

SaaS, işbu gizlilik politikası hükümlerini dilediği zaman herhangi bir sebepten dolayı bildirimde bulunmaksızın zaman zaman değiştirebilir veyahut da yenileyebilir. Değişiklik yapılan gizlilik politikası hükümleri websitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. SaaS, yenilenen gizlilik politikası konusunda bireysel ve kurumsal kullanıcıları uyaramayabilir. İşbu sebeple, SaaS, güncellenen Gizlilik Politikası hakkında bireysel ve kurumsal kullanıcıların sahibi olmaları ve periyodik olarak gözden geçirmesini önermektedir.

Bireysel ve kurumsal kullanıcılar yazılımı kullandığı andan itibaren kendilerinden toplanan tüm bilgilerin belirtilen şekilde ve nedenlerle, işbu Gizlilik Politikası’nda anlatıldığı gibi, SaaS tarafından kullanılmasını kabul etmiş olurlar. Yukarıda yer alan amaçlar için elde edilen bilgiler, tamamen bireysel ve kurumsal kullanıcıların özgür iradeleri ile sağlanmaktadır. Bireysel ve kurumsal kullanıcılar bu kişisel bilgileri paylaşıp paylaşmamakta serbesttirler. Ancak, bireysel ve kurumsal kullanıcılara daha çabuk ve kaliteli hizmet sunabilmek için, WEBSİTESİnde kullanıcılardan talep edilen bilgilerin tamamını vermelerini önermekte ve ayrıca, talep edilen hizmetin gerektirdiği zorunlu bilgilerin verilmemesi durumunda talebin yerine getirilmesinin mümkün olamayacağını dikkatlerine sunulmaktadır.

Bireysel ve kurumsal kullanıcılar tarafından verilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olması kullanıcının/üyenin sorumluluğundadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmemesi rica olunur. Böyle bir durumda SaaS’ ın hiçbir sorumluluğu olmayacağı gibi; yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi nedeniyle SaaS’ ın herhangi bir zarara uğraması halinde bu zararı tazmin yükümlülüğü kullanıcıya aittir. SaaS, bireysel ve kurumsal kullanıcıların vereceği destek ile kişisel bilgileri daima güncel ve doğru şekilde tutacaktır. Ancak kişisel bilgilerin silinmesi, değiştirilmesi veyahut da güncellenmesinin gerektirdiği hallerde bireysel ve kurumsal kullanıcıların SaaS ile info@basitotel.com e-mail adresinden irtibata geçmesi gerekmektedir.

Web sitesinde yer alan her türlü yazılım, ürün ve içeriğin her türlü telif hakkı SaaS’a aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Özetle, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereğince, SaaS; Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen sıfatıyla, Sistem’ de ve Kullanıcı Sözleşmesi’ nde paylaşmış olduğunuz kişisel bilgileri; kanunda belirlenen şart ve sınırlara bağlı kalarak; elde edebilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği ölçüde aşağıda belirtildiği durumlarda üçüncü kişilerle paylaşabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, sınıflandırabilecek, anonim hale getirebilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir. Ayrıca, kişisel verileriniz; yapılan işlem kayıtlarının yedeklenmesi/saklanması/arşivlenmesi/depolanması için yurt içi ve dışında birlikte çalıştığımız sunucu barındırma, arşivleme, depolama ve yazılım hizmetleri sağlayıcılarına, Şirket hissedarı ve iştiraklerine; şikayetlerinizin ya da yaşanan sorunların giderilmesi ya da yasal yükümlülüklerimizin ifası için Şirket çalışanlarımıza, hukuk, mali ve vergi danışmanlarına, denetçilerine ve de mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Kapsamı Nedir?

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Kimlik bilgileri, erişim/iletişim bilgileri, tüketici alışkanlığına ilişkin bilgiler, ödeme işlemine ilişkin bilgiler, sesli ve görüntülü görüşmelerde veya kurulan sözleşmeler kapsamında gerçekleşen işlemler sonucu edinilen Kullanıcıların kimliğini belirli veya belirlenebilir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi ve belge, KVKK madde 3/d hükmüne istinaden kişisel veri kapsamındadır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı Nedir?

Kişisel verilerinizi, KVKK’ nın 5. Ve 6. Maddesi uyarınca, (IP adresiniz, Sistemin hangi bölümlerini ziyaret ettiğiniz, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi v.b.) sunucularımızdaki problemleri teşhis etmek, Sistemi yönetmek, Sistem ile Kullanıcı bağlantısını en hızlı şekilde sağlayacak veri servisine ulaşmanızı temin etmek, istatistiki değerlendirme yapmak ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunabilmek adına SaaS tarafından toplamakta ve kullanmaktadır.

Ayrıca, KVKK ve ilgili diğer mevzuatlar uyarınca kişisel veri kapsamında olmayan site ziyaret saatleriniz ve günleriniz, sitede harcanan veya harcanmayan süreler gibi veriler esas itibariyle istatistiksel tespitler amacıyla SaaS tarafından kullanılacaktır.

SaaS, Kullanıcıların izniyle Kişisel Bilgileri aşağıdaki amaçlar için kullanacaktır, hiçbir durumda öngörülen amacın dışında kullanmayacaktır:

 • Ürün ve hizmetlerimizi sunmak,
 • Ödemelerinizi gerçekleştirmek,
 • Ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama amacıyla sizinle irtibata geçmek,
 • Bilgilerinizi güncellemek,
 • Üyeliğinizi yönetmek ve sürdürmek,
 • İlginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek,
 • 3. şahısların teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini bizim adımıza yerine getirmelerini sağlamak,
 • Yayınlar göndermek,
 • Elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimler de bulunmak,
 • Sorularınızı cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak,
 • Yeni içerikler hakkında bilgi vermek.

Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ile Aktarım Amacı Nedir?

SaaS, Kullanıcılar hakkında bu sözleşmenin ifası dolayısıyla öğrendiği, işbu sözleşme ile kendisine devir edilen işlerle ilgili her türlü bilgi, standart ve uygulama, yazılım, program, eğitim, doküman, yazışma ve üçüncü kişilerce yasal yollarla elde edilmiş bilgiler dışındaki tüm (gerek yazılı ve gerekse elektronik ortamda sağlanmış olsun) bilgi ve materyalleri ticari sır ve gizli bilgi olarak kabul etmeyi ve bu bilgileri, Kullanıcının yazılı izni olmadan, üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı, değiştirmemeyi, Kullanıcının yetkilendirdiği kişilerin erişimlerini engellememeyi ve bu şekilde sonuçlanacak sair davranışlardan kaçınmayı taahhüt eder.

Normal şartlarda SaaS, Kullanıcıların Sistem kullanımı sırasında vermiş oldukları kişisel bilgileri üçüncü partilerle paylaşmaz. Ancak, ödeme işlemleri ile hukuksal durumlarda kişisel bilgilerin ve/veya kullanıcı IP adreslerinin üçüncü partilerle paylaşılması zorunlu olabilir. Ayrıca, SaaS hisseleri başka bir şirket tarafından satın alınırsa bu şirket bu sözleşmede yer alan şartlar doğrultusunda Kişisel Bilgiler üzerinde hak talep edebilir.

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süreyle Saklanıyor?

SaaS, Kullanıcılar hakkında temin ettiği kişisel verileri, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında öngörülen bir süre olması durumunda kanuni sürelere uyularak; eğer böyle bir süre söz konusu değilse de, SaaS ile Kullanıcı arasındaki anlaşmanın son bulduğu tarihi takip eden 1 ay boyunca saklanır ve sonrasında SaaS verileri silme, yok etme ve anonim hale getirme hakkına haiz olur. Her halde veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayabilecektir.

Bununla birlikte, Yazılım Kiralama Sözleşmesi’ nin yürürlükte olduğu süre boyunca kişisel verileri sistemimizde saklanmaya devam edecektir. Bir verinin daha fazla saklanması için geçerli bir sebep bulunmaması halinde ise kişisel veriler silecek, yok edecek ya da anonim hale getirecektir.

Kullanıcıların (Veri Sahiplerinin) Hakları Nelerdir?

Her halde, kişisel verileriniz üçüncü kişilere aktarılırken sadece gerektiği kadarı ile ve ilgisi kapsamında bir aktarım yapılacaktır. KVKK’ nın 11 maddesi kapsamında, SaaS’ a yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle başvurarak; kişisel verilerinizin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,
e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Haklarınızın, düzenlemenin yürürlük tarihi olan 07.10.2016 tarihinden itibaren kullanılması mümkündür.

Kişisel verilerle ilgili taleplerinizi; kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte, info@basitotel.com e-posta adresine mail göndermek suretiyle göndereceğiniz bir dilekçe/müracaat yazısı ile iletebilirsiniz.

SaaS, başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, ek maliyet tutarı kadar tarafınızdan ayrı bir ücret alınabilir. SaaS, talebi kabul etme veya gerekçesini açıklayarak reddetme ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirme hakkına sahiptir ve bu bilgilendirme tarafınızca bildirilen mail adresinize yapılacaktır.

Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi halinde SaaS talebinizin gereğini yerine getirecektir. Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; ilgili kişinin, SaaS’ ın cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula başvuru hakkı saklıdır. KVKK madde 14/2 hükmüne istinaden, veri sorumlusu olan SaaS’ a karşı başvuru yolu tüketilmeden Kurula şikâyet yoluna başvurulamaz.

Ayrıca, yukarıdaki hususlar kişisel verilere ilişkin aydınlatma yükümlülüğümüz gereği açıklandığı üzere, mevzuatın Kullanıcıdan açık rıza alınmaksızın işlenmesine (aktarımlar dahil) imkan verdiği haller dışındaki her türlü kişisel veri işlemleri için izin alındığını ve izinsiz işlenme yapılmadığını bilgilerinize sunarız.

Kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında aydınlatılmış olduğunuzu ve kişisel verilerinizin burada belirtilen şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi kabul etmektesiniz.

Cookie (Çerez) Politikası

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. SaaS, Sistem tecrübesini arttırmak ve daha performaslı bir kullanım sunmak amacıyla Cookie isimli küçük metin parçacıklarını kullanabilir. Cookie kullanıcının sabit diskinde saklanan ve kullanıcı ile ilgili bilgi taşıyan dosyadır. Bu dosyalar ayrıca kullanıcı hakkında istatiksel bilgi edinmeye ve kullanıcı sayfalarında dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olurlar.

Hangi Çerezleri Kullanıyoruz?

Geçici Çerezler: Oturum çerezleri, ziyaretiniz süresince internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamaktadır. Sitelerimizin ve sizin, ziyaretinizde güvenliğini, sürekliliğini sağlamak gibi amaçlarla kullanılırlar. Oturum çerezleri geçici çerezlerdir, siz tarayıcınızı kapatıp sitemize tekrar geldiğinizde silinir, kalıcı değillerdir.

Kalıcı Çerezler: Bu çerezler bilgileriniz ve seçimlerinizin bir sonraki ziyaretinizde internet sitemiz tarafından hatırlanmasına yardımcı olurlar. Kalıcı çerezler, sitemizi ziyaret ettiğiniz tarayıcınızı kapattıktan veya bilgisayarınızı yeniden başlattıktan sonra bile saklı kalır. Tarayıcınızın ayarlarından silinene kadar bu çerezler tarayıcınızın alt klasörlerinde tutulurlar.

Zorunlu Çerezler: Zorunlu Çerezler, internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışması için gerekli olan çerezlerdir. Sistemin düzgün bir şekilde yönetilebilmesi, kullanıcı hesaplarının oluşturulup kullanıcıların giriş yapabilmesi, sahte işlemlerin önlenmesi için zorunlu çerezler kullanılır. Bu çerezlerin olmaması durumunda internet sitesi düzgün çalışmaz.

Reklam Çerezleri: Reklam ya da diğer adıyla Hedefleme çerezleri, ilgi alanınıza yakın olan içerikleri tespit etmemizi ve sunmamızı sağlayan çerezlerdir. Sizi tanıyabilmemiz ve size özel reklamlar sunabilmek adına web sitemize ve mobil sitemize, reklam verdiğimiz diğer web sitelerine üçüncü taraf reklam çerezleri yerleştirilebilir. Bu çerezler ayrıca reklamlarımızın verimliliğini ölçmek için kullanılmaktadır.

Tercih Çerezleri: Kullanıcının seçtiği dili kaydeder ve buna uygun seçenekler sunar.

Sitelerimizin kullandığı zorunlu ve birinci parti olanlar haricinde kullanılan çerezler aşağıdaki gibidir:

Google Analytics: Google Analytics kullanıcıların internet sitesini nasıl kullandığını analiz eden bir web analiz aracıdır. Anonim olan bilgilerin yanı sıra internet sitesi kullanımınızla ilgili kişisel veri niteliğindeki bilgiler (İsim, adres, telefon numarası, e-mail adresi, IP adresi) tarayıcınız tarafından Google’a gönderilir ve Google tarafından kaydedilir.


Copyright © 2020 basitotel.com