BasitOtel

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ("KVKK") UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA
MÜŞTERİ AÇIK RIZA METNİ

ŞİRKET: SaaS Otel Yönetim Bilişim Sistemleri A.Ş.
KONU: Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açık rıza metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, SaaS Otel Yönetim Bilişim Sistemleri A.Ş. ile tarafım arasında akdedilen Yazılım Kiralama Sözleşmesi sebebiyle tarafıma sunulan aydınlatma metninde belirtilen bildirdiğim ve şirket tarafından toplanan kişisel verilerimin şirket tarafından işlenmesine, üçüncü kişilere aktarılmasına ilişkin belirtili aydınlatma metnini okuduğumu, incelediğimi, değerlendirip anladığımı ve KVKK kapsamında kişisel verilerimin yukarıda belirtildiği üzere işlenmesine, yurtiçine ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılmasına açık onayımın olduğunu, kanunun bana tanımış olduğu haklarımı bildiğimi ve içeriğini okuyup anladığımı muvafakat ettiğimi kabul ve beyan ederim.