BasitOtel

GİZLİLİK POLİTİKASI

basitotel.com sitesinin (Bundan böyle WEBSİTESİ şeklinde anılacaktır) tüm hak ve kullanım yetkisi SAAS OTEL YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ (Bundan böyle “ SaaS ” şeklinde anılacaktır) ‘ne aittir. İşbu Gizlilik Politikasının kapsamı, SaaS’ ın sahibi olduğu ve SaaS tarafından yönetilmekte olan basitotel.com alan adlı websitesi ve ileride SaaS bünyesine eklenecek sair platformların yer aldığı sistemi içermektedir. SaaS, işbu Gizlilik Politikası ile tüm kullanıcılarına basitotel.com websitesi içerisindeki yazılımda toplanan kişisel bilgilerin kullanımı hakkında bilgilendirmektedir.

Yazılım kullanıcıları/üyeleri tarafından aşağıdaki gizlilik prensiplerine ve/veya yasal mevzuata aykırı olarak kullandığını tespit etmesi halinde veya yetkili mercilerce bu konuda bir tespit veya inceleme talebi gelmesi halinde, SaaS kullanıcının ve kullanıcı tarafından tutulan diğer ilgililerin talep edilen bilgilerini yetkili mercilere bildirmek hakkına sahiptir. Ancak, söz konusu bildirim hakkı, SaaS’ ın anılan bilgileri sisteminde tutmakla sınırlı olduğu süre ile sınırlıdır. Ayrıca, benzer bir durumda SaaS taraflar arasında kararlaştırılmış veya kararlaştırılacak gizlilik prensiplerinden de bir takım tedbirleri alma hakkına da sahiptir.

SaaS, paylaşılan kişisel bilgilerin gizliliği ve bilgilerin güvenliği ile ilgili kullanıcıların veya üyelerin kaygılarını saygıyla karşılamakla bu konuya önem vermektedir. Bu nedenle “Gizlilik Politikası” kullanıcıların/ üyelerin gizliliğini korumak ve bilgi temininde güvenli bir deneyim sağlamak için tasarlamış olup, kullanıcıların/ üyelerin onayı olmadan kişisel bilgileri kullanılmayacak, kişisel bilgilerin kullanılmasında, tamamen uluslararası alanda kabul edilen mahremiyet koruma standartlarına uyulacak ve kullanıcıların vermiş olduğu bilgilerin güvenliğini sağlamaya yönelik olarak gelişen teknolojiye uygun teknik önlemlerle desteklenecektir. Ancak internet üzerinden iletilen kişisel bilgilerin gizliliği konusunda mutlak bir garanti verilmesinin söz konusu olmaması sebebiyle internet üzerinde kişisel bilgilerini iletilirken kullanıcılara mümkün olan en üst düzey tedbir almalarını tavsiye etmekteyiz.

İşbu Gizlilik Politikası’nda kullanılan “Kişisel Bilgiler” terimi bireysel ve kurumsal kullanıcıları tanımlayabilecek isim-soyisim, telefon, adres, e-posta adresleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kredi kartı bilgileri, kimlik bilgileri gibi bilgileri ifade etmektedir. Kullanıcıların veya üyelerin SaaS’ a ait hotelier101.com ya da işletilen diğer online platformlar üzerinden elektronik ortamdan ilettiği kişisel bilgileri aşağıdaki amaçlar için kullanacaktır. SaaS, kişisel bilgileri hiçbir durumda öngörülen amacın dışında kullanmayacak, üçüncü kişilere açıklamayacak, paylaşmayacak, satmayacak veya kullandırmayacaktır.

  • Elektronik posta ile bildirimde bulunmak,
  • Sorularınızı cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak,
  • Yeni hizmetler hakkında bilgi vermek,
  • WEBSİTESİ üzerinden veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak,
  • Gerektiğinde kullanıcı ile temas kurmak ve Online destek hizmeti vermek, Kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmelerde bulunmak.

Bireysel ve kurumsal kullanıcılar tarafından paylaşılan kişiler bilgilerin hiçbir durumda bu metinde veya taraflar arasındaki diğer anlaşma koşullarında öngörülen amaçlar ve hizmetler dışında kullanılmayacaktır. Kullanıcı, SaaS tarafından iletilen elektronik iletileri onaylamıyor ise “Üyelikten Ayrıl” linkini tıklayıp veya [email protected] mail adresine bu isteğini belirten ileti göndererek listeden çıkmaları gerekmektedir. SaaS, anılan link veya e-mail aracılığıyla gönderim listesinden çıkışlarını sağlayacaktır. Bu linkten ayrı olarak işbu ticari elektronik iletilerin herhangi bir zamanda da alımına son vermek istenmesi halinde kullanıcılar/üyeler WEBSİTESİ içinde yer alan iletişim bilgileri aracılığı ile SaaS ile iletişime geçerek taleplerini iletebilirler.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve WEBSİTESİ üzerinde veya yazılımda çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, SaaS, gerektiğinde Kullanıcının IP adresini tespit edebilecek ve bunu kullanabilecektir. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

SaaS, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi amacıyla işbu gizlilik politikası ile belirlenen istisnalar dışında gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

SaaS, kullanıcılar ve kullanıcıların WEBSİTESİ kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) vasıtadıyla elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir web sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Çerez, bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, web sitesini kaç kişinin kullandığını, hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar/üyeler için özel tasarlanmış sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Çerezler, ana bellekten veya e-postasından veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

SaaS, işbu gizlilik politikası hükümlerini dilediği zaman herhangi bir sebepten dolayı bildirimde bulunmaksızın zaman zaman değiştirebilir veyahut da yenileyebilir. Değişiklik yapılan gizlilik politikası hükümleri websitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. SaaS, yenilenen gizlilik politikası konusunda bireysel ve kurumsal kullanıcıları uyaramayabilir. İşbu sebeple, SaaS, güncellenen Gizlilik Politikası hakkında bireysel ve kurumsal kullanıcıların sahibi olmaları ve periyodik olarak gözden geçirmesini önermektedir.

Bireysel ve kurumsal kullanıcılar yazılımı kullandığı andan itibaren kendilerinden toplanan tüm bilgilerin belirtilen şekilde ve nedenlerle, işbu Gizlilik Politikası’nda anlatıldığı gibi, SaaS tarafından kullanılmasını kabul etmiş olurlar. Yukarıda yer alan amaçlar için elde edilen bilgiler, tamamen bireysel ve kurumsal kullanıcıların özgür iradeleri ile sağlanmaktadır. Bireysel ve kurumsal kullanıcılar bu kişisel bilgileri paylaşıp paylaşmamakta serbesttirler. Ancak, bireysel ve kurumsal kullanıcılara daha çabuk ve kaliteli hizmet sunabilmek için, WEBSİTESİnde kullanıcılardan talep edilen bilgilerin tamamını vermelerini önermekte ve ayrıca, talep edilen hizmetin gerektirdiği zorunlu bilgilerin verilmemesi durumunda talebin yerine getirilmesinin mümkün olamayacağını dikkatlerine sunulmaktadır.

Bireysel ve kurumsal kullanıcılar tarafından verilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olması kullanıcının/üyenin sorumluluğundadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmemesi rica olunur. Böyle bir durumda SaaS’ ın hiçbir sorumluluğu olmayacağı gibi; yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi nedeniyle SaaS’ ın herhangi bir zarara uğraması halinde bu zararı tazmin yükümlülüğü kullanıcıya aittir. SaaS, bireysel ve kurumsal kullanıcıların vereceği destek ile kişisel bilgileri daima güncel ve doğru şekilde tutacaktır. Ancak kişisel bilgilerin silinmesi, değiştirilmesi veyahut da güncellenmesinin gerektirdiği hallerde bireysel ve kurumsal kullanıcıların SaaS ile [email protected] e-mail adresinden irtibata geçmesi gerekmektedir.

Web sitesinde yer alan her türlü yazılım, ürün ve içeriğin her türlü telif hakkı SaaS’a aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Cookie (Çerez) Politikası

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. SaaS, Sistem tecrübesini arttırmak ve daha performaslı bir kullanım sunmak amacıyla Cookie isimli küçük metin parçacıklarını kullanabilir. Cookie kullanıcının sabit diskinde saklanan ve kullanıcı ile ilgili bilgi taşıyan dosyadır. Bu dosyalar ayrıca kullanıcı hakkında istatiksel bilgi edinmeye ve kullanıcı sayfalarında dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olurlar.

Hangi Çerezleri Kullanıyoruz?

Geçici Çerezler: Oturum çerezleri, ziyaretiniz süresince internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamaktadır. Sitelerimizin ve sizin, ziyaretinizde güvenliğini, sürekliliğini sağlamak gibi amaçlarla kullanılırlar. Oturum çerezleri geçici çerezlerdir, siz tarayıcınızı kapatıp sitemize tekrar geldiğinizde silinir, kalıcı değillerdir.

Kalıcı Çerezler: Bu çerezler bilgileriniz ve seçimlerinizin bir sonraki ziyaretinizde internet sitemiz tarafından hatırlanmasına yardımcı olurlar. Kalıcı çerezler, sitemizi ziyaret ettiğiniz tarayıcınızı kapattıktan veya bilgisayarınızı yeniden başlattıktan sonra bile saklı kalır. Tarayıcınızın ayarlarından silinene kadar bu çerezler tarayıcınızın alt klasörlerinde tutulurlar.

Zorunlu Çerezler: Zorunlu Çerezler, internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışması için gerekli olan çerezlerdir. Sistemin düzgün bir şekilde yönetilebilmesi, kullanıcı hesaplarının oluşturulup kullanıcıların giriş yapabilmesi, sahte işlemlerin önlenmesi için zorunlu çerezler kullanılır. Bu çerezlerin olmaması durumunda internet sitesi düzgün çalışmaz.

Reklam Çerezleri: Reklam ya da diğer adıyla Hedefleme çerezleri, ilgi alanınıza yakın olan içerikleri tespit etmemizi ve sunmamızı sağlayan çerezlerdir. Sizi tanıyabilmemiz ve size özel reklamlar sunabilmek adına web sitemize ve mobil sitemize, reklam verdiğimiz diğer web sitelerine üçüncü taraf reklam çerezleri yerleştirilebilir. Bu çerezler ayrıca reklamlarımızın verimliliğini ölçmek için kullanılmaktadır.

Tercih Çerezleri: Kullanıcının seçtiği dili kaydeder ve buna uygun seçenekler sunar.

Sitelerimizin kullandığı zorunlu ve birinci parti olanlar haricinde kullanılan çerezler aşağıdaki gibidir:

Google Analytics: Google Analytics kullanıcıların internet sitesini nasıl kullandığını analiz eden bir web analiz aracıdır. Anonim olan bilgilerin yanı sıra internet sitesi kullanımınızla ilgili kişisel veri niteliğindeki bilgiler (İsim, adres, telefon numarası, e-mail adresi, IP adresi) tarayıcınız tarafından Google’a gönderilir ve Google tarafından kaydedilir.